meer over Onderdruk installaties <6.000 M3/h »Er ligt een belangrijke scheiding qua regelgeving bij een capaciteit van 6.000 m3/uur. Units met een capaciteit groter dan de genoemde kubieke meters moeten buiten opgesteld worden (NEN-EN 12779). Voor kleinere units bestaat geen specifieke regelgeving. Richtlijn is wel de Duitse DIN-norm, echter die heeft in Nederland geen enkele rechtsgeldigheid. Deze DIN-norm geeft aan dat de maximale opvang van hout 0,5m3 mag zijn. Ook moeten afzuigunits met een aanzuigdiameter groter dan 250 millimeter voorzien zijn van een automatische brandblusser of droge blusleiding. Uiteraard valt de uitstoot van de afzuigunits in deze categorie ook binnen de daarvoor gestelde eisen. De onderstaande afzuigunits voldoen volledig aan deze eisen.

Afzuiginstallatie, fabr. Riedex - type MD280

MD280

Afzuigunit voor een gemiddelde houtwerkplaats met een gelijktijdige gebruikt van 2, 3 of 4 standaard machines. Dit is de grootst mogelijke unit wat welke binnen de wettelijke eisen in de werkplaats mag staan.

Meer informatie

Afzuiginstallatie, fabr. Riedex - type MD150

MD150

Afzuiginstallatie voor de houtwerkplaats met standaard machines. Ideaal voor het tegelijkertijd afzuigen van één, twee of drie standaard machines.

Meer informatie

Afzuiginstallatie, fabr. Riedex - type MD90

MD90

Afzuiginstallatie voor de kleine houtwerkplaats. Ideaal voor het tegelijkertijd afzuigen van één of twee standaard machines.

Meer informatie

Afzuiginstallatie, fabr. Riedex - type MD60

MD60

Kleine afzuiginstallatie voor bijvoorbeeld één of maximaal twee machines. Ook ideaal geschikt om als afzuiger te gebruikte bij bijvoorbeeld een verticale platenzaagmachine. 

Meer informatie