4 maart 2019

Afzuiginstallatie voor Interfurn Winschoten

In de afgelopen periode hebben we de afzuiginstallatie mogen leveren voor de nieuwe productielocatie van Interfurn in Winschoten. Dit is een installatie van in totaal 53.000 m3/h.

Vier aanzuigleidingen

We hebben ervoor gekozen om het leidingsysteem op te delen in vier aanzuigleidingen. Drie leidingen van 450mm gaan naar de verschillende bewerkingsmachines. Een onderverdeling gemaakt op basis van de gevraagde capaciteit en een inschatting qua gelijktijdigheid in gebruik. Één van de vier leidingen gaat door de nieuwe hal naar een oudere productielocatie waar veel standaard machines staan. Hierdoor kan de oude afzuiginstallatie bij die productiehal weggehaald worden en is alles gecentraliseerd.

Afvoer afval

Het is de wens van de klant om het kunststof afval gescheiden van het overige afval op te vangen. Hiervoor hebben we een aparte filterkast geplaatst voor het opvangen van het kunststof afval van de kantenaanlijmmachine. Dit wordt opgevangen in een rolcontainer. Het overige afval wordt doorgeblazen naar een container.