Periodieke machinekeuring

Keuring uitgevoerd volgens NEN3140 en SKH-richtlijnen

Wij zijn een gecertificeerd keuringsbedrijf door Stichting Keurmerk Hout (SKH). Daarnaast zijn onze gecertificeerd voor het uitvoeren van NEN3140-keuringen. En - misschien het belangrijkste - weten we hoe houtbewerkingsmachines behoren te werken, die expertise is bij het uitvoeren van keuring ook van belang. Nadat we het machinepark in kaart hebben gebracht wordt de keuring uitgevoerd. Na afloop ontvangt u een keuringsrapportage waarin de status van alle machine staat vermeld.

image
Veilig
Veilig werken met gekeurde machines. Aantoonbaar richting verzekering en derde partijen.
Professioneel
Bij aanpassingen en reparaties gebruiken we originele onderdelen.
Efficient
Werken met veilige en onderhouden machines zorgt voor minder stilstand.
Vastgelegd
We leggen alle werkzaamheden vast in ons machineregister.

Toelichting SKH-keuring

Wat is SKH?
SKH is een erkende neutrale stichting die erkend is door diversen belangrijke instanties zoals de Arbo-dienst en de arbeidsinspectie. Deze stichting controleert steekproefsgewijs of de gecertificeerde (in dit geval Talen Machines BV) zich houdt aan de voorschriften. Tevens organiseert deze organisatie de bijscholing en veiligheidsbrochures ten aanzien van houtbewerkingsmachines. De keuringslijsten worden door deze organisatie telkens geactualiseerd aan de veranderende regelgeving en CE-certificeringen voor nieuwe machines en installaties.

Waarom SKH?
Een SKH-gecertificeerde machine zal voldoen aan alle actuele regelgeving op het gebied van veiligheid. Hiermee zullen u of/en uw personeel werken met veilig uitgeruste machines. Verder zult u als werkgever bij het goed naleven van de keuringen een sterke positie hebben qua aansprakelijkheid bij ongelukken die kunnen gebeuren met houtbewerkingsmachines. U als werkgeven heeft dan immers (aantoonbaar!) aan uw zorgplicht voldaan

Wat kost SKH?
De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd en soort machine. Zeker is dat een gebruikte machine met een productcertificaat een meerwaarde heeft.

SKH verplicht?
Het is niet verplicht dat de machines in uw werkplaats SKH-gekeurd zijn. De wet schrijft voor dat alle machines in uw machinepark moeten voldoen aan de machinerichtlijn voor gebruikte en in gebruik zijnde machines. Het SKH-keur geeft hier nadere invulling aan.

De machinerichtlijn is van toepassing voor iedereen die te maken heeft met:
• personeel wat gebruikt maakt van de machines
• verzekeringsmaatschappijen welke alleen werken met machines verzekering die voldoen.
• bedrijven welke bezoek van derden ontvangen in een in gebruik zijnde werkplaats
• bedrijven welke VCA-gecertificeerd zijn
• bedrijven welke ISO-gecertificeerd zijn

Wie is aansprakelijk?
U hoofdelijk aansprakelijk voor zowel gecertificeerde en niet-gecertificeerde machines. Vastgelegde keuringen zorgen er wel voor dat aan de zorgplicht (voor goede machines) is voldaan.

Wie certificeert?
Talen Machines B.V. is voor dit keuren gecertificeerd door Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) met certificaatnummer 33211

Neem contact met ons op